Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358551
Публикувано на 11.10.2019 08:58
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Парцел,374.4 лв.,Българско Сливово
Обявлението е активно
от 12.10.2019
до 12.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Българско сливово
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
374.40 лв.
Площ (в кв.м):
500.000
408441
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ-20/римско шести – двадесет/, съгласно Скица №410/05.10.2012г. на Община Свищов, целият с площ от 500,00кв.м./петстотин кв.м./ в квартал 13/тринадесет/ по ПУП на с. Българско Сливово, Община Свищов, Област Велико Търново, при граници на имота съгласно горецитираната скица: изток – УПИ І – 20, запад – улица, север – УПИ VІІІ - 20, юг – улица.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 14.11.2019 09:45
306253
Онлайн са 192 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение