Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358608
Публикувано на 11.10.2019 12:12
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Велислав Любомиров Петров с рег. No: 879 обявява за публична продан
Земеделска земя,213.6 лв.,ЛОВЕЧ
Обявлението е активно
от 28.10.2019
до 28.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Ловеч
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
213.60 лв.
Площ (в кв.м):
7115.000
408498
Описание:

1/6 ид.ч. /една шеста идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.220.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, двеста и двадесет, точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, находящ се в землището на гр. Ловеч, местност "РАВНИЩЕТО/И/", целият с площ от 7115 кв. м. (седем хиляди сто и петнадесет ) с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: ЛИВАДА, осма категория, номер по предходен план: 220004, при съседи: 43952.220.15; 43952.262.1; 43952.220.6; 43952.220.5; 43952.220.3Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 531/16Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.comЛице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661, email: [email protected]

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
068/ 699 460
Определяне на купувач
[кога] на 02.12.2019 12:00
306309
Онлайн са 191 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение