Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358654
Публикувано на 11.10.2019 13:24
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Гараж,7300 лв.,СВИЩОВ
Обявлението е активно
от 12.10.2019
до 12.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Свищов
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
7300.00 лв.
Площ (в кв.м):
16.000
408544
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65766.702.3664.1.7 съгласно Схема №15-176563-22.03.2018г. на СГКК гр.Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.3664, с административен адрес гр.Свищов ул.“Княз Борис I”№11, ет.1, ГАРАЖ №3, със застроена площ от 15,52 кв.м./петнадесет цяло и петдесет и два кв. метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: СО с идентификатор 65766.702.3664.1.8, под обекта: няма, над обекта: СО с идентификатор 65766.702.3664.1.5, заедно с 1,89 % /едно цяло и осемдесет и девет процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 65766.702.3664.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 14.11.2019 09:00
306334
Онлайн са 154 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение