Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358706
Публикувано на 14.10.2019 07:05
Посещения: 14
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Други,3067.2 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
3067.20 лв.
Площ (в кв.м):
42.000
408596
Описание:

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 67338.521.85.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка осемдесет и пет точка две/, с площ от 13,00 кв.м /тринадесет квадратни метра/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА С идентификатор № 67338.521.85.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка осемдесет и пет точка три/, с площ от 17,00 кв.м /седемнадесет квадратни метра/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване и ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 67338.521.85.4 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка осемдесет и пет точка четири/, с площ от 12,00 кв.м /дванадесет квадратни метра/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, всички построени с отстъпено право на строеж върху общински терен, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.521.85 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин двадесет и едно точка осемдесет и пет/, с административен адрес: гр.Сливен, ул."Байкал" № 26 /двадесет и шест/, с площ целия от 254,00 кв.м /двеста петдесет и четири квадратни метра/, с предназначение: урбанизирана територия и начин на трайно ползване: за ниско застрояване, със стар идентификатор № 6111 /шест хиляди сто и единадесет/, при съседи поземлени имоти с идентификатори: № 67338.521.86, № 67338.521.82, № 67338.521.84, № 67338.521.71.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 14:15
306380
Онлайн са 146 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение