Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358715
Публикувано на 14.10.2019 07:27
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николета Маринова Кавакова с рег. No: 929 обявява за публична продан
Парцел,1872 лв.,Гарваново
Обявлението е активно
от 14.10.2019
до 14.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Гарваново
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
1872.00 лв.
Площ (в кв.м):
800.000
408605
Описание:

800/ 1230 / осемстотин върху хиляда двеста и тридесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № V-627 / пети-тире за имот шестстотин двадесет и седем/, в кв. 66 /шестдесет и шести/ по плана на с. Гарваново, Община Хасково, Област Хасково, одобрен със заповеди № 383/1968 г., № 1110/1975 г. и № 1377/1992 г., с площ на целия имот от 1230.00 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, за който е отреден бивш парцел V /пети/, с площ от 1240.00 кв. м. /хиляда двеста и четиридесет квадратни метра/ , при граници за имота: улица, имот № VI-627 и IV-623, като за имота е определено собственикът да ползва западната част на описания цял имот, при граници: юг-улица, запад-имот с № VI-627, север- имот № IV-623 и изток-имот собственост на Васьо Георгиев Васев, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 494, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 485 от ГПК в размер на 1872.00 лв. (хиляда осемстотин седемдесет и два лева).

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 620 506
Определяне на купувач
[кога] на 18.11.2019 10:00
306389
Онлайн са 109 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение