Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358717
Публикувано на 14.10.2019 07:30
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Парцел,2257.2 лв.,Лом Черковна
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Лом черковна
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
2257.20 лв.
Площ (в кв.м):
2090.000
408607
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V - 255 /пет римско, двеста петдесет и пет аабско/, в квартал 15 /петнадесет/ по плана на село Лом Черковна, община Бяла, област Русе, с адрес улица Тунджа, с площ от 760 кв. м. /седемстотин и шестдесет квадратни метра/, незастроен, при граници и съседи на имота: улица, УПИ XIV-255 и УПИ XV-255, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIV - 255 /четиринадесет римско, двеста петдесет и пет арабско/, в квартал 15 /петнадесет/ по плана на село Лом Черковна, Община Бяла, област Русе, с адрес улица Тунджа, с площ от 640 кв. м. /шестстотин и четиридесет квадратни метра/, незастроен, при граници и съседи на имота: улица, УПИ XV-255 УПИ V-255 и УПИ IV-254,УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV - 255 /петнадесет римско, двеста петдесет и пет арабско/, в квартал 15 /петнадесет/ по плана на село Лом Черковна, община Бяла, област Русе, с адрес улица Тунджа, с площ от 690 кв. м. /шестстотин и деветдесет квадратни метра/, незастроен, при граници и съседи на имота: от двете страни улици, УПИ XIV-255 и УПИ V-255

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 07:00
306391
Онлайн са 109 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение