Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358722
Публикувано на 14.10.2019 07:42
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Гергана Грозева Костова с рег. No: 915 обявява за публична продан
Вила,10224 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Вила
Начална цена:
10224.00 лв.
Площ (в кв.м):
35.000
408612
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.413.525 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и тринадесет точка петстотин двадесет и пет/, находящ се в гр. Сливен, местност Гюргюнлюка, номер по предходен план: 2909192, с площ по кадастрална карта 1086,00 кв.м. /хиляда осемдесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, при съседи: идф.№ 67338.413.541; 67338.413.526; 67338.413.281; 67338.413.282; 67338.413.524, ВЕДНО с построените в него: СГРАДА с идентификатор № 67338.413.525.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и тринадесет точка петстотин двадесет и пет точка едно/, със застроена площ от 35,00 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, построена върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идф.№ 67338.413.525, находящ се в гр.Сливен, местност "Гюргюнлюка"; СГРАДА с идентификатор № 67338.413.525.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и тринадесет точка петстотин двадесет и пет точка две/, със застроена площ от 13,00 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, построена върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идф.№ 67338.413.525, находящ се в гр.Сливен, местност "Гюргюнлюка"; СГРАДА с идентификатор № 67338.413.525.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и тринадесет точка петстотин двадесет и пет точка три/, със застроена площ от 29,00 кв.м. /двадесет и девет квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: хангар, депо, гараж, построена върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идф.№ 67338.413.525, находящ се в гр.Сливен, местност "Гюргюнлюка".

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 667 627
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 14:30
306396
Онлайн са 136 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение