Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358724
Публикувано на 14.10.2019 07:45
Посещения: 10
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Къща,2085.12 лв.,Пейчиново
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Пейчиново
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
2085.12 лв.
Площ (в кв.м):
2120.000
408614
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII - 162 /седем римско, сто шестдесет и две арабско/, в квартал 22 /двадесет и две/ по плана на село Пейчиново, община Бяла, област Русе, с адрес улица Георги Димитров № 22 /двадесет и две/, с площ от 2120 кв. м. /две хиляди сто и двадесет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДВЕ ВТОРОСТЕПЕННИ ПОСТРОЙКИ, при граници и съседи на имота: улица, УПИ XVI- 161, УПИ IX- 163, УПИ X- 164 и УПИ VI - 165

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Гредоред
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 07:00
306398
Онлайн са 196 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение