Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358728
Публикувано на 14.10.2019 07:52
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Търговски имот,4960 лв.,ДИМИТРОВГРАД
Обявлението е активно
от 18.10.2019
до 18.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Димитровград
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
4960.00 лв.
Площ (в кв.м):
95.000
408618
Описание:

СГРАДА с идентификатор № 21052.1004.135.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и четири точка сто тридесет и пет точка две/ по кадастрална карта, одобрена със Заповед РД- 18-38/05.07.2006г на ИД на АК гр. София; последно изменение със заповед: няма; с адрес: гр. Димитровград, п.к. 6400, ул.„ Възраждане” № 6 /шест/; Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 21052.1004.135/ двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и четири точка сто тридесет и пет/, предназначение: Складова база, склад, с площ: 95кв.м./деветдесет и пет квадратни метра/; стар идентификатор: 21052.1004.15.2, номер по предходен план: няма, съгласно СКИЦА № 8791/25.10.2013г.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 20.11.2019 08:30
306402
Онлайн са 206 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение