Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358733
Публикувано на 14.10.2019 08:04
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Едностаен апартамент,5040 лв.,ДИМИТРОВГРАД
Обявлението е активно
от 18.10.2019
до 18.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Димитровград
Тип на имуществото:
1-стаен апартамент
Начална цена:
5040.00 лв.
Площ (в кв.м):
45.000
408623
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.4.16 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка четири точка шестнадесет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-38/05.07.2006г. на ИД на АК гр. София, последно изменение със заповед: няма, с адрес: гр. Димитровград, п.к.6400, ул.”Изгрев” № 1 /едно/, блок 1 /първи/, вход Б /буква „Б”/, етаж 2 /втори/, апартамент 8 /осми/, самостоятелният обект попада в сграда с идентификатор № 21052.1010.17.4 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 21052.1010.17 /двадесет и една хиляди и петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет/, с предназначение: Жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 44.78кв.м. /четиридесет и четири цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра/; ниво 1 /едно/, ВЕДНО с прилежащите части: мазе № 8 /осем/ с площ 7.93кв.м. /седем цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра/ и с 4.53%/четири цяло и петдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: идентификатор № 21052.1010.17.4.15; под обекта: № 21052.1010.17.4.8; над обекта: няма, съгласно Схема № 15-336704/19.09.2014г

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 20.11.2019 09:00
306407
Онлайн са 116 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение