Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358734
Публикувано на 14.10.2019 08:06
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Къща,3513.6 лв.,Пейчиново
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Пейчиново
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
3513.60 лв.
Площ (в кв.м):
1755.000
408624
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I /едно римско/, в квартал 1 /едно/ по регулационния план на село Пейчиново, община Бяла, област Русе, с адрес улица Рила № 1 /едно/, с площ от 1755 кв.м. /хиляда седемстотин петдесет и пет квадратни метра/, заедно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ от 106 кв.м. /сто и шест квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ с площ от 24 кв.м. /двадесет и четири квадратни метра/ и НАВЕС с площ от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от трите страни улици и УПИ II.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Гредоред
Особености:
водаелектрозахранване
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 07:00
306408
Онлайн са 174 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение