Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358753
Публикувано на 14.10.2019 09:19
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Парцел,1800 лв.,Книжовник
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Книжовник
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
1800.00 лв.
Площ (в кв.м):
430.000
408643
Описание:

1/2 /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV 228 /римско четири арабско двеста двадесет и осем/ по действащия кадастрален и регулационен план на с. Книжовник, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 880/1928г. с площ от 430 /четиристотин и тридесет/ квадратни метра; приложена улична регулация, неприложена дворищна регулация; при граници и съседи: УПИ II-173, УПИ III-228, УПИ I-230 и улица, като при извършване на описа се установи, че в имотът е незастроен, ограден и окосен

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 08:10
306434
Онлайн са 165 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение