Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358757
Публикувано на 14.10.2019 09:29
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Парцел,1087.2 лв.,Дряновец
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Дряновец
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
1087.20 лв.
Площ (в кв.м):
1190.000
408647
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII - 211 /осем римско, двеста и единадесет арабско/, в квартал 53 /петдесет и три/ по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе, с площ от 1190 кв.м. /хиляда сто и деветдесет квадратни метра/, с адрес улица Димитър Благоев № 24 /двадесет и четири/, незастроен, при граници и съседи на имота: улица, УПИ IX-210, УПИ IV-207, УПИ V-207 и УПИ VII-211

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 07:00
306438
Онлайн са 164 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение