Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358762
Публикувано на 14.10.2019 09:36
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Милкана Борисова Македонска с рег. No: 831 обявява за публична продан
Парцел,820.8 лв.,Дряновец
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Дряновец
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
820.80 лв.
Площ (в кв.м):
900.000
408652
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III - 2 /две римско, две арабско/, в квартал 24 /двадесет и четири/ по регулационния план на село Дряновец, община Бяла, област Русе, с площ от 900 кв.м. /деветстотин квадратни метра/, с адрес улица Рибарица № 3А /три, буква "А"/, незастроен, при граници и съседи на имота: улица, УПИ II-1, улица, УПИ IV-2

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 828 839
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 07:00
306443
Онлайн са 208 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение