Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358786
Публикувано на 14.10.2019 10:40
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мария Георгиева Глушкова с рег. No: 730 обявява за публична продан
Земеделска земя,3680 лв.,Леденик
Обявлението е активно
от 14.10.2019
до 14.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Леденик
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
3680.00 лв.
Площ (в кв.м):
6597.000
408676
Описание:

4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43253.87.7 /четири три две пет три точка осем седем точка седем/ представляващ НИВА с площ от 6 597.00 /шест хиляди петстотин деветдесет и седем/ квадратни метра, седма категория, находящ се в землището на с. Леденик, местност ГЪРДЕВ ДОЛ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-604/01.11.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници: имот № 43253.87.5, имот № 43253.87.6, имот № 43253.87.21, имот № 43253.87.8 и имот № 43253.87.4.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 082
Определяне на купувач
[кога] на 18.11.2019 22:00
306467
Онлайн са 132 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение