Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358787
Публикувано на 14.10.2019 10:44
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мария Георгиева Глушкова с рег. No: 730 обявява за публична продан
Земеделска земя,5400 лв.,Леденик
Обявлението е активно
от 14.10.2019
до 14.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Леденик
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
5400.00 лв.
Площ (в кв.м):
9000.000
408677
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43253.87.5 /четири три две пет три точка осем седем точка пет/ представляващ НИВА с площ от 9 000.00 /девет хиляди/ квадратни метра, седма категория, находящ се в землището на с. Леденик, местност ГЪРДЕВ ДОЛ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-604/01.11.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при граници: имот № 43253.86.282, имот № 43253.87.9, имот № 43253.87.6, имот № 43253.87.7 и имот № 43253.87.4.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 082
Определяне на купувач
[кога] на 18.11.2019 22:00
306468
Онлайн са 175 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение