Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358811
Публикувано на 14.10.2019 13:18
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Гараж,7200 лв.,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Обявлението е активно
от 14.10.2019
до 14.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Гоце делчев
Тип на имуществото:
Гараж
Начална цена:
7200.00 лв.
Площ (в кв.м):
16.000
408701
Описание:

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, три хиляди и четиридесет и седем, точка, четири, точка, единадесет/ представляващ: Гараж в сграда с площ от 16,16кв.м., брой нива на обекта:1, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.3047, в сграда: 17395.501.3047.4, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: 2,0170% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 17395.501.3047.4.1 Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“ №4, вх.Б, ет.0Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ №1 с идентификатор: 17395.501.3047.4.11, със застроена площ от 16,16кв.м., ВЕДНО с 2,0170%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на гаража: изток – мазе №1, юг – двор, запад – двор и север – мазе №2, находящ се на първи етаж в жилищна сграда, построена върху държавно дворно място, в имот с пл.№1514, квартал 10 по сега действащия план на гр. Гоце Делчев, област Благоевградска, утвърден със Заповед №32/1992г. На кмета на Община Гоце Делчев.Начална цена 7 200лв./седем хиляди и двеста лева./

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 18.11.2019 11:00
306494
Онлайн са 178 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение