Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358813
Публикувано на 14.10.2019 13:27
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Офис,30845 лв.,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Обявлението е активно
от 14.10.2019
до 14.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Гоце делчев
Тип на имуществото:
Офиси
Начална цена:
30845.00 лв.
Площ (в кв.м):
61.000
408703
Описание:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.26, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и шест/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 60,88кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.8; 17395.501.4294.1.27, Под обекта: 17395.501.4294.1.4; 17395.501.4294.1.31; 17395.501.4294.1.32, Над обекта: 17395.501.4294.1.12; 17395.501.4294.1.22; 17395.501.4294.1.23 Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.3, обект 5 Описание по стар идентификатор: ОФИС №5 със застроена площ от 60,88кв.м., находящ се на трети етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №5: от изток – вътрешен двор, от запад – улица, от север – офис №6, от юг – Апартамент №3Г, отдолу – офис №1 и отгоре – офис №9, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.Начална цена 30 845лв./тридесет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева./Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 18.11.2019 12:00
306496
Онлайн са 199 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение