Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358822
Публикувано на 14.10.2019 14:52
Посещения: 12
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николета Маринова Кавакова с рег. No: 929 обявява за публична продан
Хотел,270691.2 лв.,ХАСКОВО
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Хасково
Тип на имуществото:
Хотел
Начална цена:
270691.20 лв.
Площ (в кв.м):
4000.000
408712
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид. № 77195.707.95 (седемседет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и седем точка деветдесет пет) по кадастралната карта на град Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрена със заповед № РД-18-63 от 05.10.2006 г. на ИД на АК – София, с адрес на поземления имот: гр. Хасково, п.к.6300, ул. ПЛОВДИВСКА, с площ от 4 000 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за други видове спорт, номер по предходен план: квартал 764, парцел 2, при съседи: 77195.707.78, 77195.707.96, 77195.707.6 и 77195.707.3, ведно с построените в имота: сграда с ид. № 77195.707.95.1 (седемседет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и седем точка деветдесет пет точка едно) със застроена площ: 94 кв.м, Брой етажи: 1, Предназначение: Хангар, депо; сграда с ид. № 77195.707.95.2 (седемседет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и седем точка деветдесет пет точка две), Застроена площ: 153 кв.м, Брой етажи: 2, предназначение съгласно кадастрална скица: административна, делова сграда, преустроена и ползвана като хотелска част с девет хотелски стаи (седем двойни стаи и два апартамента) със собствени санитарни възли; сграда с ид. № 77195.707.95.3 (седемседет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и седем точка деветдесет пет точка три), застроена площ: 164 кв.м, Брой етажи: 1, предназначение съгласно кадастрална скица: административна, делова сграда, преустроена и ползвана като заведение и ресторант на две нива

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 620 506
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 20:00
306505
Онлайн са 135 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение