Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358853
Публикувано на 15.10.2019 10:50
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Георги Нацков Борисов с рег. No: 722 обявява за публична продан
Къща,18072 лв.,ВРАЦА
Обявлението е активно
от 18.10.2019
до 18.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Враца
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
18072.00 лв.
Площ (в кв.м):
52.000
408743
Описание:

1) 1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1024.190 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда от 01.07.2014г. на СГКК – Враца. Обектът се намира в гр. Враца, ж. к. ”Толбухин-юг”, ул. Шар 2, целият с площ 264,00 кв. м., при съседи имота: 12259.1024.192, 12259.1024.191, 12259.1024.188, 12259.1024.187, 12259.1024.189; 2) ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 12259.1024.190.1 по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК съгласно скица на сграда от 01.07.2014г. на СГКК – Враца. Обектът се намира в гр. Враца, ж. к. Толбухин-юг, ул. Шар № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 12259.1024.190, с площ 52,00 кв. м.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 620 996
Определяне на купувач
[кога] на 20.11.2019 11:30
306537
Онлайн са 158 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение