Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358938
Публикувано на 16.10.2019 08:02
Посещения: 20
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Росен Росенов Сираков с рег. No: 812 обявява за публична продан
Парцел,25100 лв.,КЪРДЖАЛИ
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Кърджали
кв. Веселчане
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
25100.00 лв.
Площ (в кв.м):
500.000
408828
Описание:

1/3 идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор №40909.125.126 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и пет, точка, сто двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, кв.”Веселчане”, комплекс „Техникуми”, целият с площ 1500 /хиляда и петстотин/ кв.м., при граници: имот с идентификатор №40909.125.88; имот с идентификатор №40909.125.51; имот с идентификатор №40909.125.81 и имот с идентификатор №40909.125.101.НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА:25 100,00 /ДВАДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ И СТО/ ЛЕВА/80 % ОТ 1/3 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
0361/ 621 12
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 07:00
306628
Онлайн са 169 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение