Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 358942
Публикувано на 16.10.2019 08:13
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Калинка Стайкова Араклиева с рег. No: 771 обявява за публична продан
Жилищна сграда,1265544 лв.,ХАСКОВО
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Хасково
Тип на имуществото:
Сграда
Начална цена:
1265544.00 лв.
Площ (в кв.м):
676.000
408832
Описание:

СГРАДА с идентификатор 77195.424.17.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и четири, точка, седемнадесет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г., на Изпълнителния директор на АК, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.424.17 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, четиристотин двадесет и четири, точка, седемнадесет/, находящ се в местност „Идимирли”, гр. Хасково, със застроена площ от 676 кв.м. /шестстотин седемдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 5, с предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при граници на поземления имот поземлени имоти с идентификатори 77195.424.158 и 77195.424.18 - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА - 1 265 544 лв. /един милион двеста шестдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и четири лева/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 662
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 08:30
306632
Онлайн са 133 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение