Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359037
Публикувано на 17.10.2019 14:29
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Петров Николов с рег. No: 914 обявява за публична продан
Къща,3132 лв.,Пепелина
Обявлението е активно
от 26.10.2019
до 26.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Пепелина
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
3132.00 лв.
Площ (в кв.м):
50.000
408927
Описание:

Поземлен имот с идентификационен номер № 226.8 /двеста двадесет и шест арабско, точка осем/, парцел № 8 /осем арабско/, от кадастрален район - масив № 226 /двеста двадесет и шест/, целият с площ от 662 кв.м. /шестстотин шестдесет и два квадратни метра/, намиращ се в землището на село Пепелина, община Две могили, област Русе, с ЕКАТТЕ - 55837, в местността „ЗЕЛЕНА МАХАЛА”, както и ½ /една втора/ идеална част от построената в него Масивна вилна сграда, одобрен със Заповед № 9500- 61/02.02.2009 год. на Областния управител на гр. Русе и Заповед № 759/08.10.2009 год. на Кмета на Община Две могили, при граници и съседи: на север - имот № 226.7, на изток път, на юг - имот № 226.9 и на запад – мера.Начална цена, от която ще започне публичната продан: 3 132.00 лв.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 592 096
Определяне на купувач
[кога] на 28.11.2019 07:00
306732
Онлайн са 189 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение