Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359038
Публикувано на 17.10.2019 14:35
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Васил Петров Николов с рег. No: 914 обявява за публична продан
Земеделска земя,820 лв.,Нисово
Обявлението е активно
от 27.10.2019
до 27.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Нисово
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
820.00 лв.
Площ (в кв.м):
1001.000
408928
Описание:

I. ЛОЗЕ с площ 1.001 дка, трета категория, местност „ЧЕРКОВИЩЕТО“, съставляващо имот № 081032 , парцел 32 от масив 81 по плана за земеразделяне на село Нисово, ЕКАТТЕ 51768, община Иваново, Русенска област, при граници и съседи: имоти №№ 081031, 081020, 081033, 000070. Върху имота има следните ограничения: 81 Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок.Начална цена, от която ще започне публичната продан: 820 лв.Тежести: Възбрана вписана в полза на взискателя

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
082/ 592 096
Определяне на купувач
[кога] на 29.11.2019 07:00
306733
Онлайн са 126 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение