Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359045
Публикувано на 17.10.2019 06:34
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,3340.8 лв.,Орсоя
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Орсоя
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
3340.80 лв.
Площ (в кв.м):
6000.000
408935
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53970.3.30, находящ се в землището на с. Орсоя, общ. Лом, обл. Монтана, местността Греда, стар № 003030, с площ от 6.000 дка, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Десета, при граници и съседи: имот иф. 53970.3.31 – Нива, Полски път иф.53970.1.211 и иф.53970.2.211 , имот иф.53970.3.29 – нива, Полски път иф.53970.2.255, а съгласно документ за собственост представлява: Нива в землището на с. Орсоя с ЕКАТТЕ 53970, общ. Лом, с площ от 6,000 дка, десета категория, в местността Греда, ИМОТ № 003030 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 003031 – Нива на насл. на Параскева Нисторова Кукушева, № 000211 – Полски път на Община Лом, № 003029 – нива на насл. на Александър Каменов Иванов, № 000255 – Полски път на Община Лом

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 07:00
306740
Онлайн са 163 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение