Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359063
Публикувано на 17.10.2019 07:14
Посещения: 17
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виолина Йорданова Тозева с рег. No: 795 обявява за публична продан
Многостаен апартамент,45000 лв.,БЛАГОЕВГРАД
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Обявлението не е актуално!
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Благоевград
Тип на имуществото:
Многостаен
Начална цена:
45000.00 лв.
408953
Описание:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.623.383.1.3 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и три точка триста осемдесет и три точка едно точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД 18 32 от 10.05.2006 година на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к.2700, ул. Полк. Дрангов № 93, ет. 3, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 04279.623.383 (нула четири хиляди двеста седемдесет и девет точка шестстотин двадесет и три точка триста осемдесет и три), с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, с площ: 112.50 кв.м. (сто и дванадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра), брой нива: 1 (едно), ведно с прилежащи части: 1/3 (една трета) идеални части от тавана, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 04279.623.383.1.2; над обекта: няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от триетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 114 кв.м. (сто и четиринадесет квадратни метра), ведно с 1/3 (една трета) идеална част от ТАВАНА, находящи се в УПИ VIII (осми), пл. № 3772 (три хиляди седемстотин седемдесет и втори), в кв. 24 (двадесет и четвърти), 7 (седми) микрорайон по плана на гр. Благоевград, при съседи: улица и от три страни държавно по документи и при съседи по скица: УПИ IX, пл.№ 3773, УПИ II, пл.№ 3766, УПИ VII, пл.№ 3771 и улица.НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 45 000,00 лв. / четиридесет и пет хиляди лева /.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 836 295
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 11:30
306761
Онлайн са 187 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение