Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359071
Публикувано на 17.10.2019 07:26
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,10202.4 лв.,Орсоя
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Орсоя
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
10202.40 лв.
Площ (в кв.м):
18000.000
408961
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53970.39.40, находящ се в землището на с. Орсоя, общ. Лом, обл. Монтана, местността Павликяна, стар № 039040, с площ от 18.000 дка, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Шеста, при граници и съседи: иф. 53970.354.172 - Полски път на Община Лом, имот иф.53970.39.41– Нива, иф.53970.39.173– Полски път на Община Лом, иф.53970.53.170 – Полски път на Община Лом, имот иф.53970.39.39 – Нива, имот иф.53970.53.28 – Ливада, а съгласно документ за собственост представлява: Нива в землището на с. Орсоя с ЕКАТТЕ 53970, общ. Лом, с площ от 18.000 дка, шеста категория, в местността Павликяна, ИМОТ № 039040 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: Полски път № 000172, имот № 039041 – Нива, Полски път № 000173, Полски път № 000170, имот № 039039 – Нива, № 053028 – Ливада

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 07:00
306769
Онлайн са 132 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение