Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359093
Публикувано на 17.10.2019 08:09
Посещения: 2
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Къща,51352 лв.,Поленица
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Поленица
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
51352.00 лв.
Площ (в кв.м):
180.000
408983
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ІХ, отреден за имот с планоснимачен №181, квартал 18, целият с площ от 600,00кв.м., по действащия регулационен план на село Поленица, Община Сандански, одобрен със Заповед №937/1983г., който имот е идентичен н УПИ VІІІ, квартал 20 по стария план на селото, при граници и съседи: улица, улица, УПИ Х – 197, УПИ VІІІ – 180, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с разгъната застроена площ от 180,00 кв.м. Адрес на имота: с. Поленица, Община СанданскиЗабележка: Сградата е двуетажна без колони. В първия етаж се влиза директно от имота и се състои от входно антре, кухня, спалня и склад. Под стълбището за втория етаж е изградена тоалетна без мазилка и без настилка. По външно стълбище се стига до втория етаж, който се състои от входно антре, три стаи, сервизен възел – мокро помещение, тоалетна и баня. Всички врати на помещенията са дървени. Покривът на сградата е скатен, дървен, покрит с керемиди. Фасада – неизмазана. Сградата е в задоволително състояние. Начална цена 51 352лв./петдесет и една хиляди триста петдесет и два лева./

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 13:00
306795
Онлайн са 142 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение