Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359097
Публикувано на 17.10.2019 08:15
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Александър Борисов Цанковски с рег. No: 701 обявява за публична продан
Къща,11029 лв.,Джигурово
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Джигурово
Тип на имуществото:
Къща
Начална цена:
11029.00 лв.
Площ (в кв.м):
100.000
408987
Описание:

1/3(една трета) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ IX /девети/ с планоснимачен №5 /пет/, в кв. 5 /пети/ по плана на с. Джигурово, общ. Сандански, обл. Благоевград от 1990г., с площ за целия от 1520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв.м., при съседи: УПИ – VIII /осми/, УПИ – IV /четвърти/, УПИ – X /десети/ и улица, ВЕДНО с построената в северната му част 1/3(една трета) идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от жилищен етаж и мазе със декларирана застроена площ за етажа от 100 /сто/ кв.м. и за мазето от 50 /петдесет/ кв.м. и 1/3(една трета) идеална част от СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА – НАВЕС с декларирана площ от 40 /четиридесет/ кв.м.1.Подробно описание на Урегулиран поземлен имот ІХ: Поземления имот е с почти правилна форма с лека денивелация посока – югоизток. По имотни граници от север е изградена ограда на телена мрежа на циментови колци. От запад от към улицата в незастроената част е изградена подпорна стена от каменна зидария на Н=1,00м., останалата част имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Частично в незастроената част имота е застлан с бетон, а останалата част е обработваема. В имота има Ел. инсталация и водопроводна мрежа, като в имота е изградена външна паянтова тоалетна на септична яма. Имота се намира в края на строителните граници на селото в североизточната му част. Достъпът до имота се осъществява по черен път. В имота са изградени два броя двуетажни сгради на сключено застрояване в северозападната му част и три броя паянтови сгради - селскостопански постройки с частично тухлени външни и вътрешни преградни стени и дървени покривни конструкции. Забележка: До входа на парцела е застроена едноетажна стопанска сграда със застроена площ от 16.00кв.м., без необходимата строителна документация за нейното изграждане. Покръвет на същата е двускатен дървен ламарина и външни оградени стени от тухлена зидария. 2.Подробно описание на Двуетажна масивна жилищна сграда с пристройка: Сградата е двуетажна, масивна с тухлени външни и вътрешни преградни стени и дървен гредоред. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са на тухлена зидария, частично от южната страна – варова мазилка. входна врата – дървена. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна двураменна стълба със стоманобетонно първо рамо и дървени стъпала на второто рамо. Първия етаж се състои от четири стаи и обслужващ коридор. Двете стаи от южната страна на сградата са с под – дървени дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Двете стаи от северната страна – едната е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка, а другата е с под – циментова замазка, стени – тухлена зидария, таван – дървен гредоред. Коридора е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Второ ниво се състои от четири стаи, обслужващ коридор и тераса. Три от стаите са с под – дървени дюшеме, а четвъртата с дъбов паркет. По стени и таван в три от стоите са с варова мазилка и латекс, а четвъртата по стени – тапети. Обслужващия коридор е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Терасата е с под – циментова замазка, парапет – плътни метални елементи. Дограма на сградата – еднокатна дървена. Вътрешни врати – дървени. Пристройката към жилищната сграда е двуетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с тухлена зидария, частично по фасада от юг на второ ниво – варова мазилка. достъпът до второ ниво се осъществява от коридора на второто ниво на жилищната сграда и посредством външната тераса. На първо ниво пристройката се състои от две преходни стаи с под – циментова замазка, частично дефектирала, стени и таван – варова мазилка. второ нива се състои от: стая и тераса. Стаята е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. терасата е с под – циментова замазка, парапет – плътни метални елементи. Сграда има изградена Ел. инсталация. дограма еднокатна дървена. Врати – дървени. 3. Подробно описание на Стопанска постройка – навес: Представлява едноетажна паянтова сграда с частично тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът е скатен дървен с керемиди. По данни на съсобственика пристройката е изградени през 1982г., а основната жилищна сграда през 1959г. Забележка: При изнасяне на публична продан ще бъдат изнесени 1/3(една трета) идеална част от гореописаните недвижими имотиОбща начална цена 11 029лв./единадесет хиляди и двадесет и девет лева./

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 83 11 38
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 11:00
306799
Онлайн са 201 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение