Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359115
Публикувано на 17.10.2019 08:47
Посещения: 51
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Захари Георгиев Запрянов с рег. No: 875 обявява за публична продан
Парцел,48880 лв.,ХАРМАНЛИ
Обявлението е активно
от 19.10.2019
до 19.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Харманли
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
48880.00 лв.
Площ (в кв.м):
5000.000
409005
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77181.8.335 /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно точка осем точка триста тридесет и пет/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-9/23.03.2006г. на ИД на АК гр. София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма изменение, с адрес: гр. Харманли, п.к. 6450, местност „Българския Кър“, с площ 5000 кв.м. /пет хиляди квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За хранително - вкусовата промишленост; Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000529 /нула нула нула петстотин двадесет и девет/, при съседи: идентификатори №№ 77181.8.17, 77181.8.336, 77181.8.338, 77181.8.337, 77181.8.14. При извършване на описа се установи, че имота се намира в северозападната част на гр. Харманли. Представлява поземлен имот с частично застрояване, като сградите не са предмет на изпълнение. Имотът е ограден с телена мрежа и ограничен достъп. Без подобрения – бетонна площадка и др. няма

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
038/ 626 444
Определяне на купувач
[кога] на 21.11.2019 08:40
306818
Онлайн са 106 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение