Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359137
Публикувано на 17.10.2019 09:34
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,2289.6 лв.,ЛОМ
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Лом
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
2289.60 лв.
Площ (в кв.м):
5500.000
409027
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.155.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на заповедта, с адрес гр. Лом, обл. Монтана, местността „Блатото“, с площ от 5500 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с номер по предходен план 155028, с начин на трайно ползване: НИВА, с категория на земята: Пета, при граници и съседи: 44238.155.27, 44238.155.100, 44238.155.29, 44238.155.19, 44238.155.18, 44238.155.17, а съгласно документ за собственост: Нива с площ от 5499 кв.м., категория пета, местност „Блатото“, имот № 44238.155.28, по кадастралната карта на гр. Лом, при граници /съседи/: 44238.155.27, 44238.155.100, 44238.155.29, 44238.155.19, 44238.155.18, 44238.155.17

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 07:30
306841
Онлайн са 114 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение