Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359146
Публикувано на 17.10.2019 09:47
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Земеделски имот,2613.6 лв.,ЛОМ
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Лом
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
2613.60 лв.
Площ (в кв.м):
6298.000
409036
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.150.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, без изменение на заповедта, с адрес гр. Лом, обл. Монтана, местността „Блатото“, с площ от 6298 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с номер по предходен план 150003, с начин на трайно ползване: НИВА, с категория на земята: Пета, при граници и съседи: 44238.846.8, 44238.150.17, 44238.150.4, 44238.150.2, а съгласно документ за собственост: Нива с площ от 6297 кв.м., категория пета, местност „Блатото“, имот № 44238.150.3, по кадастралната карта на гр. Лом, при граници /съседи/: 44238.846.8, 44238.150.17, 44238.150.4, 44238.150.2

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 07:30
306851
Онлайн са 128 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение