Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359148
Публикувано на 17.10.2019 09:49
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станимира Костова-Данова с рег. No: 718 обявява за публична продан
Парцел,3816 лв.,Кипра
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Кипра
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
3816.00 лв.
Площ (в кв.м):
1092.000
409038
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36868.201.401 по кадастрална карта на с. Кипра, общ. Девня, обл. Варна, с административен адрес: с. Кипра, ул. „Васил Левски", с трайно предназначение - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, съставляващ УПИ X - 349 в кв. 42 по регулационния план на селото, с площ по кадастрална карта от 1092 кв.м и с площ по представен документ за собственост от 1092.30 кв.м, при граници по скица: имоти с идентификатори 36868.201.350; 36868.201.381; 36868.201.400; 36868.201.402 и граници по документ за собственост; УПИ IX-349, улица , УПИ III - 350, УПИ XI-349, ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в описания поземлен имот;

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 630 140
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 09:25
306853
Онлайн са 104 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение