Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359149
Публикувано на 17.10.2019 09:51
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Станислава Дамянова Янкова с рег. No: 719 обявява за публична продан
Земеделска земя,175 лв.,Белослав
Обявлението е активно
от 17.10.2019
до 17.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Земеделска земя
Начална цена:
175.00 лв.
Площ (в кв.м):
4004.000
409039
Описание:

ЕДНА ШЕСТНАДЕСЕТА идеални части от НИВА, находяща се в землището на гр. Белослав, община Белослав, обл. Варненска, местност „Пещерите“, с площ от 4 004 кв. м., четвърта категория на земята, с ЕКАТТЕ 03719, съставляваща имот с план. № 033026 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот № 033039 - нива, имот № 033018 - нива, имот № 033019 - нива, имот № 033020 - нива, имот № 033021 - нива, имот № 033022 - нива, имот № 033025 - нива, имот № 000578 - полски път и имот № 033027 - нива.НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 175 лв. /сто седемдесет и пет лева/

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 627 711
Определяне на купувач
[кога] на 19.11.2019 09:00
306854
Онлайн са 128 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение