Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359156
Публикувано на 17.10.2019 10:13
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Мая Цветанова Иванова с рег. No: 748 обявява за публична продан
Производствен имот,81617.76 лв.,МОНТАНА
Обявлението е активно
от 20.10.2019
до 20.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Монтана
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
81617.76 лв.
Площ (в кв.м):
795.000
409046
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48489.25.680 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет/, по кадастралната карта на гр. Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-12-111/10.09.2007 година на Началника на СК Монтана, находящ се в землище Монтана, с трайно предназначение: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, с площ от 795 кв.м. /седемстотин двадесет и пет квадратни метра/, който имот е обособен от поземлен имот с идентификатор 48489.25.549, със стар идентификатор: 153000100 по плана на гр. Монтана, ведно с построената в имота: СГРАДА с идентификатор № 48489.25.680.1 / четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, шестстотин и осемдесет, точка, едно/, със застроена площ от 203 кв. м. /двеста и три квадратни метра/, брой етажи: 2 /два/ с предназначение: сграда със смесено предназначение, конструкция МЖ, година на построяване 1979 година и състояща се от: първи етаж – четири броя гаражни клетки и втори етаж – четири стаи за персонала, при съседи: поземлен имот № 48489.25.681; поземлен имот № 48489.25.679; поземлен имот № 48489.25.678 и поземлен имот № 48489.25.548 всички по кадастралната карта на гр. Монтана.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
096/ 305 205
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 08:00
306863
Онлайн са 166 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение