Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359248
Публикувано на 18.10.2019 08:20
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Силвия Велчева Косева с рег. No: 809 обявява за публична продан
Фабрика,90000 лв.,Полски Тръмбеш
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Полски тръмбеш
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
90000.00 лв.
Площ (в кв.м):
360.000
409138
Описание:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Полски Тръмбеш, ул.“Търговска“№1 /едно/, представляващ ЧЕТИРИЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 57354.300.1533.2 /петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, хиляда петстотни тридесет и три, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със заповед РД-18-32/08.06.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно Скица №8664/03.10.2013г. на СГКК – гр. Велико Търново, брой етажи 4/четири/, с предназначение Административна, делова сграда, със застроена площ по скица №15-94177-26.02.2016г. на СГКК гр. Велико Търново от 360 кв.м./триста и шестдесет кв.метра/ и разгърната застроена площ на сградата по нотариален акт 1 595,00 кв.м./хиляда петстотни деветдесет и пет кв.метра/, при разпределение: СУТЕРЕН, разпологен на кота - 2.85/минус две цяло и осемдесет и петстотни/ метра, състоящ се от стълбищна клетка, фоайе с гардероб, умивалня, две тоалетни, главно ел.табло, три склада, коридор за зареждане, помещение за подготовка, умивалня за посуда, кафе-клуб, архив, абонатна и коридор; ПЪРВИ ЕТАЖ, разположен на кота плюс/минус 0 метра, състоящ се от: ветробран, фоайе с рецепция, два гардероба, два офиса, три умивални, зала за хранене, мокър бюфет, кухня, три помещения, хладилна камера, тоалетна, предверие, стълбищна клетка, тераса и рампа: ВТОРИ ЕТАЖ, разположен на кота +3,00 /плюс три/ метра, състоящ се стълбищна клетка, коридор, бизнес зала, шест стаи, предвериеи две тоалетни; ТРЕТИ ЕТАЖ, разположен на кота +6,00 /плюс шест/ метра, състоящ се от: стълбищна клетка, коридор, зала, шест стаи и три тоалетни; ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ, разположен на кота +9.00 /плюс девет/ метра, състоящ се от стълбищна клетка, коридор, апартамент /състоящ се дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, тоалетна и входно антре/, четири стаи с баня и тоалетна, ОВ помещение и тераса, която сграда е изградена в поземлен имот с идентификатор: 57354.300.1533 /петдесет и седем хиляди триста петдесет и четири, точка, триста, точка, хиляда петстотин тридесет и три/, стар идентификатор: УПИ III - „За складова база и автосервиз“, квартал 90 по предходен план на гр.Полски Тръмбеш и площ на поземления имот 15 770 кв.м./петнадесет хиляди седемстотин и седемдесет кв.метра/, ведно с всички подобрения и приращения върху описания имот/сграда/, както и ведно със съответното на застроената площ на сградата право на строеж върху поземления имот.

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
водаелектрозахранване
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
062/ 605 080
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 07:45
306963
Онлайн са 111 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение