Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359343
Публикувано на 21.10.2019 07:39
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Божилова с рег. No: 800 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,64000 лв.,НЕСЕБЪР
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Несебър
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
64000.00 лв.
Площ (в кв.м):
66.000
409233
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор № 51500.506.311.3.18 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, триста и единадесет, точка, три, точка, осемнадесет/, по кадастралната карта,одобрена със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-02-1962/24.11.2006г. на началника на СК-Бургас, с площ от 66.00кв.м/шестдесет и шест квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1,с адрес на имота: ет. 2, ап. Е2, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.311.3.19; под обекта: 51500.506.311.3.10; над обекта: 51500.506.311.3.26 , който имот попада в СГРАДА № 3 /три/, с идентификатор №51500.506.311.3 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, триста и единадесет, точка, три/, ведно с 10,57 /десет цяло петдесет и седем стотни/ кв.м. идеални части от правото на собственост върху поземленият имот, върху който е построена сградата с идентификатор № 51500.506.311 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, триста и единадесет/ по кадастралната карта на гр.Несебър.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 820 080
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 10:00
307062
Онлайн са 108 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение