Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359345
Публикувано на 21.10.2019 07:42
Посещения: 16
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Божилова с рег. No: 800 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,47760 лв.,НЕСЕБЪР
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
47760.00 лв.
Площ (в кв.м):
63.000
409235
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор № 51500.506.100.8.15 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, осем, точка, петнадесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Несебър, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Несебър п.к.8230, к.к. Слънчев бряг –“Палм корт”, бл. Г, ет.2, ап.7, със застроена площ от 63.00 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, прилежащи части: 9.59 кв.м. ид. части, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.506.100.8.14, 51500.506.100.8.16, под обекта: 51500.506.100.8.11, над обекта: 51500.506.100.8.19, който имот попада в СГРАДА № 8 /осем/ с идентификатор № 51500.506.100.8 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто, точка, осем/, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51500.506.100 /петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и шест, точка, сто/.

... [повече информация в документите по-горе]
Тип на строителството: Тухла
Особености:
водапанорама
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 820 080
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 09:30
307064
Онлайн са 105 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение