Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359362
Публикувано на 21.10.2019 09:47
Посещения: 8
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Парцел,19872 лв.,Мизия
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Мизия
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
19872.00 лв.
Площ (в кв.м):
1120.000
409252
Описание:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV №806 от квартал 54а по плана на гр.Мизия, обл.Враца с площ на имота по доказателствен акт 1120 кв.м., при граници и съседи : УПИ VI – 807 собственост на Лъчезар Иванов Стоянов по доказателствен акт, а по Удостоверение №АБ – У – 26 от 17.03.2008г. собственост на „Беляшки“ ЕООД, УПИ VII – 805, собственост на Дочо Петров Каменовски, УПИ II – 803, собственост на наследниците на Камен Спасов Каменовски и УПИ V, собственост на Община Мизия, заедно с постоените в имота ОТКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН със застроена площ 353,90кв.м. и СГРАДА – ЛЕТЕН БАР със застроена площ 45,10кв.м., ведно с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в и към гореописания поземлен имот, басейн и сграда Тежести на имота : ипотека в полза на „Обединена българска банка“ АД за сумата от 42700,00лв., възбрана в полза на взискателя по делото, възбрана в полза на „Алфа банк – клон България“ АД

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 09:00
307081
Онлайн са 166 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение