Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359369
Публикувано на 21.10.2019 10:24
Посещения: 3
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Цветелина Евгениева Дахлева с рег. No: 900 обявява за публична продан
Едностаен апартамент,7120 лв.,Мизия
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
град Мизия
Тип на имуществото:
1-стаен апартамент
Начална цена:
7120.00 лв.
Площ (в кв.м):
38.000
409259
Описание:

ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/№30, във вход Б, етаж 3 на блок №5, със застроена площ от 38,37 кв.м. и мазе със светла площ от 2,90кв.м. ведно с 3,90% идеални части от общите части на сградата при съседи апартамент №29, собственост на Йоана Бориславова Желязкова, апартамент №31, осбственост на Стефка Маринова Маринова, коридор и стълбищна клетка, отгоре – жилищен етаж и отдолу жилищен етаж, който имот съгласно данните от СГКК е разположен в сграда с идентификатор 501.1689.1 от 6 етажа, представляваща масивна стоманобетонна жилищна сграда – многофамилна от 649 кв.м., единствена находяща се в поземлен имот №48043.501.1689, УПИ XVII, кв.33, находящ се в гр.Мизия, ЕКАТТЕ: 48043, общ.Мизия, обл.Враца, с адрес ул.“Александър Якимов“ №20, с площ по кадастрална карта 649кв.м. и начин на трайно ползване : терени на обществени сгради и центрове. Тежести на имота : ипотека в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, възбрани в полза на взискателя по делото и в полза на трети лица

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
092/ 626 266
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 09:00
307088
Онлайн са 115 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение