Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359375
Публикувано на 21.10.2019 10:44
Посещения: 4
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Божилова с рег. No: 800 обявява за публична продан
Земеделски имот,154080 лв.,Емона
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Адрес:
Населено място:
с. Емона
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
154080.00 лв.
Площ (в кв.м):
19000.000
409265
Описание:

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Емона, м. ШАПКА, общ. Несебър, представляващ:ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 27454.30.14 /двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и четири, точка, тридесет, точка, четиринадесет/, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-47/03.10.2005г. на изпълнителния директор на АК, с площ от 19 000кв.м /деветнадесет хиляди квадратни метра/, с адрес на поземления имот: с. Емона, местност ШАПКА, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, при съседи: 27454.30.30; 27454.30.13; 27454.30.28; 27454.30.15

... [повече информация в документите по-горе]
Особености:
панорама
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
056/ 820 080
Определяне на купувач
[кога] на 25.11.2019 10:10
307094
Онлайн са 133 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение