Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359516
Публикувано на 22.10.2019 08:10
Посещения: 7
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Борис Исталянов Велинов с рег. No: 890 обявява за публична продан
Парцел,159200 лв.,Банско
Обявлението е активно
от 27.10.2019
до 27.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Банско
Тип на имуществото:
Парцел
Начална цена:
159200.00 лв.
Площ (в кв.м):
4308.000
409406
Описание:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен номер 153009 /сто петдесет и три хиляди и девет/, находящ се в местността „Карантията“ по плана на гр. Банско, с площ на имота от 4308.00 /четири хиляди триста и осем/ кв.м., отреден за жилищно строителство, съгласно одобрен ПУП за имота със Заповед № 01 – 298/14.07.2006г., на Кмета на Община Банско, при граници и съседи на имота по документ за собственост: поземлен имот № 153007 – полски път на Община Банско, поземлен имот № 153008 – друга селскостопанска територия на държавата – МОСВ, поземлен имот № 153016 – ливада на Димитър Николов Бенин, поземлен имот № 153015 – храсти и земи по чл. 9 ЗСПЗЗ, поземлен имот № 15014 – ливада на наследниците на Иван Михайлов Клечаров и поземлен имот № 000548 – залесена територия на държавата – МОСВ, а по кадастрална карта представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 02676.153.9 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто петдесет и три, точка, девет/ с площ по кадастрална карта 4308.00 /четири хиляди триста и осем/ кв.м., със съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с кадастрални идентификатори 02676.153.14, 02676.153.15, 02676.153.16, 02676.153.8, 02676.191.1548, 02676.153.7;

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
073/ 830 639
Определяне на купувач
[кога] на 29.11.2019 13:00
307223
Онлайн са 209 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение