Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359563
Публикувано на 22.10.2019 10:32
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Илиана Станчева Николова с рег. No: 712 обявява за публична продан
Земеделски имот,1040 лв.,Юнец
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
1040.00 лв.
Площ (в кв.м):
1500.000
409453
Описание:

1. 1 500 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 86088.25.10, целият с площ от 13 996 кв.м., находящ се в с. Юнец, м-ст „Коджа дере“, общ. Долни чифлик, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: 86088.25.7, 86088.25.91, 86088.25.16, 86088.22.390, 86088.25.13, 86088.25.44, 86088.25.8 - при цена 1 040,00 лв. 2. 2 / 3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 37068.25.10, целият с площ от 18 047 кв.м., находящ се в с. Китка, м-ст „Кюше тарла“, общ. Аврен, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: 37068.25.19, 37068.25.11, 37068.25.9, 37068.25.603, 37068.25.20 - при цена 9 205,00 лв. 3. 2 / 3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 37068.44.72, целият с площ от 4 463 кв.м., находящ се в с. Китка, м-ст „Шоралдак“, общ. Аврен, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: 37068.44.71, 37068.44.85, 37068.44.73, 37068.44.609 - при цена 2 171,00 лв. 4. 2 / 3 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 37068.61.20, целият с площ от 2 851,0 кв.м., находящ се в с. Китка, м-ст „Хотул дере“, общ. Аврен, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: 37068.61.17, 37068.48.307, 37068.61.315, 37068.61.19 - при цена 1 317,00 лв. 5. 1 / 2 ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор № 37068.48.70, целият с площ от 34 098 кв.м., находящ се в с. Китка, м-ст „Черните ниви“, общ. Аврен, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Пета, при граници и съседи: 37068.48.307, 37068.48.59, 37068.48.60, 37068.48.61, 37068.48.63, 37068.48.56, 37068.48.55, 37068.48.655, 37068.48.236, 37068.48.54, 37068.48.52 - при цена 13 668,00 лв. 6. Поземлен имот с идентификатор № 37068.44.57 с площ от 950,00 кв.м., находящ се в с. Китка, м-ст „Шоралдак“, общ. Аврен, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: 37068.44.56, 37068.44.62, 37068.44.58, 37068.44.617 - при цена 624,00 лв. 7. Поземлен имот с идентификатор № 37068.57.13 с площ от 950,00 кв.м., находящ се в с. Китка, м-ст „Дере дермен“, общ. Аврен, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи: 37068.57.46, 37068.57.606, 37068.57.12, 37068.57.11 - при цена 624,00 лв.ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ВСЕКИ ИМОТ СЕ ВНАСЯ ОТДЕЛЕН ЗАДАТЪК И СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 606 313
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 11:00
307256
Онлайн са 105 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение