Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359584
Публикувано на 22.10.2019 11:37
Посещения: 40
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Ивелина Борисова Цанкова с рег. No: 896 обявява за публична продан
Двустаен апартамент,25040 лв.,СВИЩОВ
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Свищов
Тип на имуществото:
2-стаен апартамент
Начална цена:
25040.00 лв.
Площ (в кв.м):
63.000
409474
Описание:

Недвижим имот, находящ се в гр. Свищов, а именно: Апартамент № 23 /двадесет и трети/ на осмия етаж от жилищна сграда - блок 2 / две/ на улица "Стоян Ников"4, със застроена площ 62,97кв. м / шестдесет и два квадратни метра и деветдесет и седем квадратни сантиметра/, състоящ се от две стаи, кухня, коридор, баня, тоалетна, тераса, при граници: на север — стълбищен коридор, на юг — външен зид, на изток и запад — държавни апартаменти, заедно прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 23 /двадесет и три/ с полезна площ 3,87 кв. м / три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра/, при граници коридор, избено помещение №24 / собствено/, избено помещение №22 на Ведат Азисов, с 3,57% / три цяло и петдесет и седем стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху мястото / съгласно Договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ от 11.01.1991г.Наддаването ще започне от първоначална цена 25 040.00 лв. /двадесет и пет хиляди и четиридесет лева/.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 06:30
307266
Онлайн са 161 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение