Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359589
Публикувано на 22.10.2019 11:52
Посещения: 13
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Тристаен апартамент,60800 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
3-стаен апартамент
Начална цена:
60800.00 лв.
Площ (в кв.м):
93.000
409479
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.549.64.2.5 /шестдесет иседем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и девет точка шестдесет ичетири точка две точка пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, последноизменение със заповед: няма, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот сидентификатор № 67338.549.64 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точкапетстотин четиридесет и девет точка шестдесет и четири/, находящ се в гр. Сливен, ул.„Димитър Добрович“ бл. № 30, ет.3, ап. № 5, целият с площ 92.98 кв.м. /деветдесет и двецяло деветдесет и осем стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект:Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти всградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.64.2.6, подобекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.549.64.2.3, над обекта: самостоятеленобект с идентификатор № 67338.549.64.2.7, ведно с прилежащото към жилището избенопомещение № 6 /шест/, с площ 8.74кв.м. /осем цяло седемдесет и четири стотни квадратниметра/, при граници: изток – разделителен зид, запад – мазе № 7, север – коридор, юг –магазин, заедно с припадащите се към жилището 9.02 кв.м. /девет цяло и две стотниквадратни метра/ от общите части на сградата и съответното отстъпено право на строеж върхутерена.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307269
Онлайн са 145 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение