Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359590
Публикувано на 22.10.2019 11:59
Посещения: 6
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Илиана Станчева Николова с рег. No: 712 обявява за публична продан
Земеделски имот,8113.95 лв.,Метличина
Обявлението е активно
от 21.10.2019
до 21.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Земеделски/Поземлен имот
Начална цена:
8113.95 лв.
Площ (в кв.м):
5000.000
409480
Описание:

Поземлен имот с идентификатор № 47874.46.17 с площ от 5 000 кв.м., находящ се в с. Метличина, м-ст „Дикилиташ“, общ. Вълчи дол, обл. Варна. Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Трета, при граници и съседи: 47874.29.29, 47874.46.4, 47874.46.18, 47874.46.19, 47874.46.13, 47874.46.14.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 606 313
Определяне на купувач
[кога] на 22.11.2019 22:00
307270
Онлайн са 149 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение