Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359597
Публикувано на 22.10.2019 12:18
Посещения: 11
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Илиана Станчева Николова с рег. No: 712 обявява за публична продан
Производствен имот,17820 лв.,Слънчево
Обявлението е активно
от 10.11.2019
до 10.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
17820.00 лв.
Площ (в кв.м):
978.000
409487
Описание:

1. Птичарник № 1 с идентификатор № 67489.1.165.1 със застроена площ от 978,00 кв. м., а по предходен документ за собственост с площ от 984,85 кв. м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67489.1.165, предназначение на сградата: селскостопанска сграда, брой етажи: 1, при граници и съседи: изток - сграда № 2 с идентификатор 67489.1.165.2 и асфалтиран път между сгради № 3 с идентификатор 67489.1.165.3 и № 1 с идентификатор 67489.1.165.1 - пилчарници, запад - двор на птичарник, север - двор на птичарник и юг - асфалтиран път между сгради № 1 с идентификатор 67489.1.165.1 и № 13 с идентификатор 67489.1.165.13 - пилчарници - при цена 17 820,00 лв. 2. Птичарник № 13 с идентификатор № 67489.1.165.13 със застроена площ от 973,00 кв. м., а по предходен документ за собственост с площ от 984,83 кв. м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67489.1.165, предназначение на сградата: селскостопанска сграда, брой етажи: 1, при граници и съседи: изток - сграда за обработка на яйца № 14 с идентификатор 67489.1.165.14 и асфалтиран път между сгради № 13 с идентификатор 67489.1.165.13 и № 12 с идентификатор 67489.1.165.12 - пилчарници, запад - двор на птичарник, север - асфалтиран път между сгради № 1 с идентификатор 67489.1.165.1 и № 13 с идентификатор 67489.1.165.13 - пилчарници и юг - двор на птичарник - при цена 17 820,00 лв. 3. Сграда за обработка на яйца № 14 с идентификатор № 67489.1.165.14 със застроена площ от 56,00 кв. м. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 67489.1.165, предназначение на сградата: селскостопанска сграда, брой етажи: 1, при граници и съседи: изток - асфалтиран път между сгради № 14 с идентификатор 67489.1.165.14 и № 12 с идентификатор 67489.1.165.12 - пилчарници, запад - сграда № 13 с идентификатор 67489.1.165.13 - пилчарник, север - асфалтиран път между сгради № 12 с идентификатор 67489.1.165.12 и № 13 с идентификатор 67489.1.165.13 - пилчарници, юг - двор на птичарник - при цена 2 348,80 лв. Гореописаните обекти се намират в Поземлен имот с идентификатор № 67489.1.165 с площ от 52 168 кв. м., а по предходен документ за собственост с площ от 5 214,04 кв. м., находящ се в землището на село Слънчево, местност "Старо село", община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, при съседи: 67489.1.2, 67489.1.155, 67489.1.133.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 606 313
Определяне на купувач
[кога] на 12.12.2019 11:00
307276
Онлайн са 135 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение