Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359646
Публикувано на 23.10.2019 07:36
Посещения: 15
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Николай Петров Георгиев с рег. No: 716 обявява за публична продан
Производствен имот,1593600 лв.,ВАРНА
Обявлението е активно
от 03.11.2019
до 03.12.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Варна
Тип на имуществото:
Фабрика / Производствен имот / Промишлен обект
Начална цена:
1593600.00 лв.
Площ (в кв.м):
4002.000
409536
Описание:

Поземлен имот с идентификатор 10135.4507.220, находящ се в обл.Варна, общ.Варна, гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, местност АТАНАС ТАРЛА, землище Владиславово, попадащ в ПЗ“Метро“, съставляващ имот № 026033 по плана на землището с площ 4600кв.м. по документ за собственост, четвърта категория, от които съгласно влязла в сила регулация по Заповед №0039/24.08.2006г.на зам.кмета на Община Варна от имота са отнети 598кв.м.и за който имот е отреден УПИ № XV-260033 с площ от 4002кв.м., при граници и съседи по документ за собственост: имоти №№ 026028, 050032-път, 026035, 026034, 026014, 026013, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК съставлява поземлен имот с площ 4003кв.м, трайно предназначение на територията – Урбанизирана и начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, при съседи: ПИ 10135.4507.219, ПИ 10135.4507.218, ПИ 10135.4507.217, ПИ 10135.4507.327, ПИ 10135.4507.215, ПИ 10135.4507.214, ПИ 10135.4507.213, ПИ 10135.4507.221, ПИ 10135.4507.255, ведно с построени в имота сгради, представляващи: Административна, делова сграда с идентификатор 10135.4507.220.1 със ЗП 317,00кв.м. на два етажа, Складова база с идентификатор 10135.4507.220.2 с РЗП 656,00кв.м, на един етаж и Складова база с идентификатор 10135.4507.220.3 с РЗП 432,00кв.м, на един етаж.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
052/ 460 181
Определяне на купувач
[кога] на 05.12.2019 09:00
307308
Онлайн са 174 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение