Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359671
Публикувано на 23.10.2019 08:07
Посещения: 5
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Виолета Младенчова Томова с рег. No: 724 обявява за публична продан
Други,6013.44 лв.,Върбовчец
Обявлението е активно
от 24.10.2019
до 24.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
с. Върбовчец
Тип на имуществото:
Други недвижими имоти
Начална цена:
6013.44 лв.
Площ (в кв.м):
3128.000
409561
Описание:

Имот № 000066 в землището на с. Върбовчец, ЕКАТТЕ 12824, общ. Димово, в метността „Падината“, целия с площ 3,128 дка, с начин на трайно ползване Стопански двор, при граници и съседи на поземления имот: имот № 015025 Нива, имот № 000119 Полски път, имот № 000069 Стопански двор, имот № 000090 Стопански двор, имот № 000071 Полски път.

... [повече информация в документите по-горе]
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
094/ 623 399
Определяне на купувач
[кога] на 26.11.2019 08:00
307325
Онлайн са 143 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение