Сайтът използва "бисквитки", които ви дават възможност за използването на всички функции на сайта, за статистика и подобряване на качеството на предлаганите услуги.

МОБИЛНА ВЕРСИЯ НА САЙТА
Left content
Код: 359681
Публикувано на 23.10.2019 08:32
Посещения: 9
Обявление за публична продажба
Частен съдебен изпълнител Павел Иванов Георгиев с рег. No: 837 обявява за публична продан
Търговски имот,44560 лв.,СЛИВЕН
Обявлението е активно
от 25.10.2019
до 25.11.2019
Документи
сканирано обявление-лист:1(съхранете или  прегледайте)
В обявлението са изброени следните:
Населено място:
град Сливен
Тип на имуществото:
Търговски обект / Магазин
Начална цена:
44560.00 лв.
Площ (в кв.м):
67.000
409571
Описание:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.91.2.2 /шестдесет и седемхиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно точка две точкадве/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземленимот с идентификатор № 67338.531.91 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотинтридесет и едно точка деветдесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Иван Вазов“ № 17, ет.0, ателие№ 2, целият с площ 66.52 кв.м. /шестдесет и шест цяло петдесет и две стотни квадратни метра/, спредназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/,при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор №67338.531.91.2.3 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.1, под обекта: няма, над обекта:самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.5 и самостоятелен обект с идентификатор №67338.531.91.2.4, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на10.11кв.м. /десет цяло и единадесет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, ведно съссъответното правото на строеж за самостоятелния обект върху терена, образуващ поземлен имот сидентификатор № 67338.531.91 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесети едно точка деветдесет и едно/.

... [повече информация в документите по-горе]
Снимки на имуществото
Източник: www.sales.bcpea.org
Директен контакт и информация
Име:
Телефон:
044/ 633 049
Определяне на купувач
[кога] на 27.11.2019 14:00
307335
Онлайн са 113 регистрирани потребителя

Списък за сравнение


Няма избрани имоти/вещи за сравнение